Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Bourgondië zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen  wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Bourgondië garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Bourgondie wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Uw gegevens
Heeft u zich aangemeld via onze website dan gebruik ik die gegevens voor geen andere doeleinde dan u te informeren over onze menu’s.